Byggstart för Dalbo

Under tisdagen var det officiell byggstart för det nya bostadsområdet Dalbo som ligger längs Bensbyvägen i nära anslutning till Hällbacken och Sinksundet. Dalbo kommer att rymma villor, radhus och flerfamiljshus, totalt 120-130 bostäder. Inledningsvis kommer 80 småhustomter att erbjudas till den kommunala tomtkön under hösten 2019.

Det var kommunalråd Niklas Nordström och stadsbyggnadsnämndens ordförande Anja Johansson som med varsin grävmaskin genomförde det symboliska skopdraget som var startskottet för bygget.

– Med sitt läge i anslutning till Sinksundet och Björsbyfjärden kan vi erbjuda ett stadsnära boende nära naturen som vi vet är efterfrågat, säger Anja Johansson. ­­

Det var glada deltagare som var med vid den officiella byggstarten av Luleås nya bostadsområde Dalbo. Kommunalråd Niklas Nordström och Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, sken i kapp med vårsolen.

Viktigt att Luleå fortsätter växa

Kommunalråd Niklas Nordström var glad över att få vara med vid byggstarten av Dalbo.

– Luleå växer, så det är viktigt att vi fortsätter att bygga bostäder. Framförallt vill vi att de unga väljer att stanna kvar, återvänder eller flyttar hit, säger Niklas Nordström.

Luleå kommuns projektledare Jan Löfgren ger klartecken för det symboliska skopdraget till Anja Johansson och Niklas Nordström som rattade spakarna i grävmaskinerna som proffs och genomförde den officiella byggstarten för Luleås nya bostadsområde Dalbo. 

Kommunalråd Niklas Nordström ser Luleås nya bostadsområde Dalbo som ett välkommet tillskott på Luleås bostadsmarknad.

Planområdet för Dalbo är cirka 38 hektar stort. På södersluttningen ner mot Sinksundet ska det byggas cirka 120–130 bostäder, fördelat på 80 småhustomter, ett kvarter med flerfamiljshus i två våningar och fyra kvarter med parhus, kedjehus eller radhus.

Villatomterna beräknas variera i storlek mellan 850 och 1 050 kvadratmeter.

Luleås nya bostadsområde Dalbo byggs på södersluttningen ner mot Sinksundet.

FAKTA Dalbo

Text och foto: Eva Sundgren

05 mars 2019

Logotyp