Bada inte vid Notviken

Badvattnet vid Notvikens strandbad är otjänligt. Provtagning idag visade höga värden av mag-tarmbakterier. Kommunen avråder från bad längs s...

Kostnadskalkyl för kvalitetskommun

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet att 300 000 kronor avsätts för att fullfölja nomineringen till Sveriges Kvalitetskommun. Luleå kommu...

Här rustas Luleås gator och utemiljöer

Under sommarhalvåret pågår hundratals arbeten i stadsmiljön inom Luleå kommun. Det kan vara allt från asfaltering och lagning av potthål i v...

Eldningsförbudet inom Luleå kommun upphör

Luleå kommun upphäver det tidigare beslutet från den 22 juli om eldningsförbud i skog och mark inom kommunens geografiska område. Eldningsfö...

Ny vattenledning till Råneå

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott ställde sig bakom förvaltningens förslag på hur sträckningen för den framtida vattenförsörjningen till R...

Utökad trafik till Brändön – på prov

En tidig morgonbuss ska trafikera Brändön under ett år för att testa behovet för utökad trafik. Ärendet behandlades idag på kommunstyrelsens...

Var rädd om dig i värmen

SMHI har utfärdat klass 1-varning för mycket höga temperaturer bland annat längs Norrbottens kustland....

Eldningsförbud gäller i Luleå kommun

På grund av stor brand- och spridningsrisk råder det fortfarande eldningsförbud inom Luleå kommun. Förbudet infördes den 22 juli och ligger ...

Logotyp