Luleå växer som besöksstad

Turismen och besöksnäringen har blivit en viktig del av tillväxten i Luleå. De senaste åren har även ett flertal stora event och kongresser lockats till staden. Nästa vecka arrangeras branschmässan Sweden Live - med drygt 700 besökare - för första gången i Luleå. 

Sweden Live är ett event där Sveriges ledande turnébolag under några dagar träffar musikarrangörer och samarbetspartners. Det årligen återkommande eventet har tidigare arrangerats i städer som Helsingborg, Stockholm, Örebro och Malmö. I år hålls det för första gången i Luleå.

Luleå - en populär mötesstad.  Luleå lockar allt fler stora evenemang och kongresser med uppåt 1 000 deltagare. (Bilden är från ett annat tillfälle och har ingenting med eventet att göra).  

Sweden Live arrangeras i Luleå den 22-23 januari 2019.
Antalet inbjudna gäster är drygt 700, dessutom tillkommer ett antal medverkande
artister och övrig personal.

Under det två dagar långa eventet kommer det att arrangeras seminarier,
utställningar och möten mellan företrädare för turnébolag, musikbransch och
enskilda aktörer från hela landet. Kvällstid kommer det att genomföras så
kallade showcase, med landets just nu mest aktuella artister.

Sweden Live är en branschmässa med inbjudna deltagare från hela landet. Allmänheten har inte möjlighet att delta.

FAKTA

  • Luleå kommun medfinansierar Sweden Live med 200 000 kronor
  • Medel tas från anslaget för kommunal representation
  • Bakom eventet står bolaget United Stage Artist och branschorganisationen Svensk Live
  • Sweden Live äger rum på Kulturens hus i Luleå 22-23 januari 2019 

Text: Malin Taavola
Bild: Anders Alm, Luleå kommun

16 januari 2019

Logotyp