Riktad utbildning för barnskötare

Barnskötare är en viktig yrkesgrupp i Luleås förskolor. I år görs en särskild utbildning riktad till alla tillsvidare anställda barnskötare i Luleås kommunala förskolor.

Totalt är det 90 barnskötare som deltar i utbildningen under vårens tre tillfällen. Till hösten ordnas fler tillfällen för dem som inte går utbildningen under våren.

– Vi är så glada över att kunna göra denna satsning på barnskötare i Luleå kommuns förskolor. Barnskötarna är viktiga i förskolan idag och framåt och därför ska de få förutsättningar att utvecklas i sin yrkesroll, säger Annica Backman, verksamhetschef förskolan.

– Jag känner mig jättetaggad inför det här, säger Ann-Margreth Brandell, barnskötare vid förskolan Gnistan.

Utbildningen kommer bland annat att ta upp den reviderade läroplanen, förhållningssätt och barnsyn, miljöns betydelse för lärandet och leken som verktyg för lärande. Nyfikenheten, lusten och kraften att stödja barns utveckling och lärande kommer att känneteckna utbildningen som görs i samarbete med Reggio Emilia Institutet.

– Barns 100-språklighet och det spännande som händer med barns lärande när barn ges möjlighet att uttrycka sig genom många språk, till exempel genom lera, teckning och måleri blir också en del i utbildningen, säger Annica Backman.

Förväntansfull

Ann-Margreth Brandell arbetar som barnskötare på förskolan Gnistan. Efter 29 år som barnskötare hoppas hon på att få ta del av nya idéer.

– Jag känner mig jättetaggad inför det här. Vi har fått en inspirerande bok och det känns som att vi kommer få mycket input, säger Ann-Margreth.

FAKTA

  • Kompetenssatsningen omfattar alla tillsvidareanställda barnskötare i Luleå Kommuns förskolor, cirka 200 medarbetare.
  • Reggio Emilia inspirerat lärande innebär att barns nyfikenhet är utgångspunkten för det utforskande och lärande som sker vid förskolan, Reggio Emilia Institutet är mötesplatsen och kompetensnavet för Reggio Emilia inspirerat lärande i svenska förskolor och skolor.
  • Barnskötarna omsätter tillsammans med förskolelärarna förskolans läroplan i undervisning, lärande och omsorg.

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Caroline Rönnberg

06 februari 2019

Logotyp