Luleå och Dublin delar kunskaper 


Den 8 - 11 april åkte representanter från Arbetsmarknadsförvaltningen på Luleå kommun och
Arbetsförmedlingen till Dublin, Irland för utbyte av kunskaper. Fokus för besöket var att byta erfarenheter kring kompetensförsörjning för utrikesfödda arbetssökande.

 

Under vistelsen på Irland genomförde gruppen studiebesök hos ett flertal olika organisationer med olika roller inom arbetsmarknadssektorn. Allt från den irländska motsvarigheten till Arbetsförmedlingen, Intreo, till privata aktörer som Jobcare och St Andrews Resource Center samt organisationer som Irish Refugee Council och Business in the Community.

Internationellt erfarenhetsutbyte. Deltagare från vänster: Daniel Nilsson, Arbetsförmedlingen, Maria Karlsson,  Arbetsförmedlingen, Vera Westerlund, Luleå kommun, Veronica
Rodriguez Cabezas, Liferay, Susann Strömbäck, Luleå kommun, Mattias Carlsson,
projektledare Workplace Luleå på Luleå kommun, Sven Lindahl, Luleå kommun. 

Kunskap och nätverk

Extra värdefullt var att lära från Irlands satsning på att stärka sina arbetssökande och ge dem kunskaper att bättre marknadsföra sig själv och utöka sina egna nätverk. De arbetade även nära vissa branscher, exempelvis byggindustrin där de skräddarsydde kortare utbildningar som ledde till jobb.

– De var överlag duktiga på att knyta till sig arbetsgivare till sin organisation genom att de ingick i samma nätverk eller hade avtal där arbetsgivaren lovade att ställa upp med vissa tjänster, som t.ex. att vara gästföreläsare, genomföra simulerade arbetsintervjuer eller ställa upp med praktikplats, säger Mattias Carlsson, projektledare för Workplace Luleå.

Projektet Workplace Luleå inspirerar

 Den irländska delegationen visade stort intresse över det lokala projektet Workplace Luleå som vunnit stora framgångar genom sitt unika upplägg. Projektet som vänder sig till utrikesfödda erbjuder arbetssökande både praktik, anställning och utbildning parallellt. Ett vinnande koncept som kombinerar språkträning, arbetsmarknadskunskap och andra kompetenshöjande insatser.

– Vi fick möjlighet att presentera projektet och irländarna såg en stor fördel att Luleå kan erbjuda en både snabb och personlig service till arbetsgivarna, säger Mattias Carlsson.

Möjlighet till utveckling

Kunskapsutbyte länder emellan ger möjlighet att lyfta blicken och inhämta nya idéer och perspektiv som annars kan vara svårt att avsätta tid för i det dagliga arbetet.

– Det är en möjlighet för utveckling och en chans att jämföra hur vi ligger till i vårt arbete jämfört med andra delar av världen. Förhoppningsvis kan de också bidra till att fler blir nyfikna på Luleå och vill komma hit för studiebesök, affärer och så vidare, säger Mattias Carlsson.

FAKTA

  • Resan till Irland har skett inom ramen för projektet Workplace Luleå
  • Den finansieras av sökta medel från den Europeiska socialfonden, som rekommenderar transnationellt utbyte av kunskaper och erfarenheter
  • Mer om projektet Workplace Luleå hittar du på lulea.se

Text: Sara Ruthberg

Bild: Luleå kommun

 

17 april 2019

Logotyp