Vattnet tillbaka efter stor läcka

Vattnet är nu tillbaka efter den stora vattenläckan som inträffade under måndagskvällen. Läckan är avgränsad och reparationer pågår, meddelar kommunens VA-avdelning. 

– Nu ska alla ha vattnet tillbaka efter att vi lyckats avgränsa läckan och leda om vattnet, säger Petra Viklund avdelningschef för vatten och avlopp, Luleå kommun.

Sättningar i marken orsaken till vattenläcka

Det har nu stängts av ett begränsat område där vattenläckan uppstått och reparationerna har kommit igång. Det är en gammal ledning från 50-talet som trolligen har gått sönder på grund av sättningar i marken. Det är något som kan ske när det varit kallt ett tag och när sedan värmen kommer tillbaka.

Busslinje 7 och 41 påverkas

En väg i närheten har underminerats av vattenmassorna och den busslinje som trafikerar vägen har fått styras om. Linje 7 och 41 kan inte trafikera hållplatserna Klintvägen och Torpslingan, utan styrs om via Midgårdsvägen. Vi hänvisar till hållplats Klintbacken respektive Björkskataleden. LLT uppdaterar informationen på sin hemsida.


De stora vattenmängderna har spolat bort delar av en väg och banat väg genom terrängen. Arbetet pågår nu med att reparera ledningen.

Stora statsningar på VA-systemet

Luleå kommun arbetar kontinuerligt med att restaurera och byta ut gamla VA-ledningar runt om i kommunen. Trots det finns det fortfarande kvar många gamla ledningar som kan orsaka problem. Speciellt vintertid blir det problem då marken fryser. Kommunen investerar också stora summor i utbyggnaden av VA-kapaciteten, den så kallade Östra länken - ett av Luleå kommuns största och viktigaste byggprojekt.

FAKTA

  • Luleå har 60 mil vattenledningar, Läs mer om Luleås vattenledningarlänk till annan webbplats
  • Vattnet i ledningarna är trycksatt för att du skall kunna duscha, tvätta och diska.
  • För att kontrollera att vi håller en hög kvalitet på det dricksvatten vi levererar till dig som kund tar vi regelbundet prover både vid vattenverken och ute på ledningsnätet.
  • I Luleå kommun använder vi både grundvatten och ytvatten som behandlas i något av våra nio vattenverk för att skapa ett gott och hälsosamt dricksvatten.
  • Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera våra skyddsområden så att våra vattentäkter skall ha ett fullgott skydd.

Text: Anita Sundberg

Foto: Carolina Lundqvist

Video: Daniel Caldeborn

12 februari 2019

Logotyp