Skolan i Luleå nominerad till Guldtrappan 2019

Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan. Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun är en av kandidaterna till Guldtrappan 2019.

– Vi vill ge våra barn och elever förutsättningar att utveckla framtiden. Vårt samhälle blir allt mer datorstyrt och det är lika viktigt i dag att förstå hur man kan påverka och styra världen genom datorer som det var på 1800-talet att lära sig läsa, säger Maarit Enbuske, skolchef vid Barn- och utbildningsförvaltningen.

Guldtrappans jury har valt ut sex skolhuvudmän till kandidater till Guldtrappan 2019, Luleå kommun är en av dem.

Guldtrappan har sju bedömningskriterier varav en av dem är att det den nominerade ska ha en strukturerad och kontinuerlig utveckling av pedagogers digitala kompetens, inte minst genom pedagogiskt erfarenhetsutbyte och andra kollegiala former.

Enkel digital lärmiljö

Skolan i Luleå arbetar för att lärare lär tillsammans och av varandra. Ett exempel är LETT-dagen (Luleå Educational Technology Transformation) som anordnades i januari där omkring 900 lärare och pedagoger fick ta del av sina kollegors inspirationsföreläsningar och workshops i digital teknik.

– Vårt mål är att alla elever och lärare när de öppnar datorn ska möta en enkel och bra digital lärmiljö. Det material som finns där ska vara kvalitetssäkrat, det ska innehålla verktyg som underlättar lärarens administrativa arbete före, under och efter en lektion och som bidrar till ett mer individualiserat lärande för eleverna, säger Maarit Enbuske.

Satsning på höjd kompetens

Under det här läsåret har det också gjorts en särskild satsning på att ge alla matematiklärare en grundutbildning i programmering, förvaltningen har även avsatt lärarresurser som kan finnas ute vid skolor för att öka datorvanan bland lärarna.

FAKTA

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Magnus Stenberg

17 april 2019

Logotyp