Luleås isplaner öppna för lek och idrott

Runt om i Luleå finns ett flertal isplaner som plogas och underhålls av kommunen för att erbjuda möjlighet till spontan lek och idrott på nära håll.

– Fördelen med våra boll- och isplaner är att de ger möjlighet till spontana aktiviteter året runt, säger Anna-Marita Johansson, sektionschef parksektionen på stadsbyggnadsförvaltningen.

Spolade isbanor, som här på Mjölkudden, vill locka till spontan lek och idrott. Du kan kontakta Fritidsbanken för lån av skridskor.

Öppna för alla i Luleå

Inom Luleå kommun finns det cirka 30 isbanor som spolas och underhålls. Alla är utan sarg och finns ute i bostadsområdena. Det främsta syftet med de öppna banorna är är att främja hälsa, locka till spontan lek och rörelse under vintertid. De kan inte bokas utan är öppna för alla.
Några av dem spolas på skolgårdars bollplaner.

Spolas när kylan kommer 

Banorna börjar spolas när det är stabil kyla, det vill säga från slutet av december. Sedan tar det ungefär 5-6 spolningar innan isen är åkbar. När isbanorna är färdigspolade placeras även målburar ut och belysningen tänds.

Skottas cirka två dagar efter avslutat snöfall

Isbanorna skottas och spolas inte under pågående snöfall utan det sker oftast cirka två dagar efter avslutat snöfall och under ordinarie arbetstid. Samma maskiner som skottar gång- och cykelbanor skottar även isbanorna.

Isbanan på Mjölkuddens lekplats har plogats cirka två dagar efter avslutat snöfall. Nu väntar målburarna på att plockas fram.

FAKTA

Text och bild: Anita Sundberg

07 februari 2019

Logotyp