Föreslår ja till förlustbidrag för Musikens Makt

I dag behandlade kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott en ansökan om förlustbidrag för Musikens Makt. Arbetsutskottets förslag till beslut blev att festivalen kan få upp till 300 000 kronor om den inte går runt ekonomiskt.

I november 2018 anslog dåvarande kulturnämnden 1,15 miljoner till föreningen Musikens Makt, en sänkning av bidraget med 400 000 kronor jämfört med tidigare år. Orsaken till minskningen är att föreningen vill genomföra festivalen i början av augusti, istället för skolstartshelgen som tidigare varit det aktuella datumet.

Nu söker Musikens Makt ett förlustbidrag på max 300 000 kronor, om festivalen går dåligt.

I dag beslutade kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott att föreslå nämnden att godkänna förlustbidraget. Det slutgiltiga beslutet tas av kultur-och fritidsnämnden den 18 februari.

Konsert på Musikens Makt

Om sommarens festival inte går runt ekonomiskt kan Musikens Makt få ett förlustbidrag från kommunen på upp till 300 000 kronor.

Text: Therese Hedman

Foto: Frank Rizo

04 februari 2019

Logotyp