Fortsatt satsning på batteriproduktion

Kommunstyrelsens arbetsutskottet beslutade idag om att finansiera projektet Fånga energin med 500 000 kronor under perioden 2019–2020. Projektet fortsätter efter en förstudie som har visat att det finns goda förutsättningar i Norrbotten för batteriproduktion, hög kunskap inom återvinning, forskning och utveckling kring mineraler och gruva samt mineraltillgångar.

elbil

Batterier som i elbilar ska kunna produceras i Norrbotten - det jobbar ett projekt med som . Luleå kommun medfinansierar.

Projektets fas två ska jobba med att norra Sverige uppfattas som ett självklart alternativ för etablering av verksamhet inom batteritillverkning.

Bakgrunden är ett ökat intresse för Lithium-jonbatterier i exempelvis elbilar samtidigt som undersökningar pekar på att koldioxidutsläppen vid batteritillverkningen i Kina eller Tyskland kommer att utgöra problem.

Norrbotten vill profilera sig som den ledande platsen där låg elkostnad och minskade koldioxidutsläpp förknippas med produktion.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Shutterstock

17 december 2018

Logotyp