Mattelärare utbildas i programmering

Sen höstterminen 2018 finns programmering med i grundskolans läroplan och främst i matematik- och teknikundervisningen. Nu utbildas Luleå kommuns matematiklärare för att i sin tur ta kunskaperna vidare till eleverna.

– Vi har en utmaning att se till att alla lärare som undervisar i matematik får utbildning i programmering. Vi behöver ge dem stöd så att de på bästa sätt kan uppfylla kraven i läroplanen, säger Lena Heikka, utvecklingsledare i grundskolan.

Luleå kommuns förstelärare i matematik, Linda Brunnström och Jenny Salmi Öberg, visar grunderna i Scratch Jr för lärare som undervisar i förskoleklass till årskurs 3.

Luleå kommuns förstelärare i matematik har tillsammans med utvecklingsledarna Lena Heikka och Agneta Hedenström tagit fram ett utbildningspaket där matematiklärare får lära sig grunderna i programmering.

Sedan våren 2018 har förstelärarna träffats två gånger i veckan för att lära sig grunderna i analog-, block- och textbaserad programmering. Med det som bakgrund har de satt ihop en utbildning för att sprida till sina kollegor.

– Utbildningen och materialet är så konkret att alla lärare direkt efter ska kunna ta det till eleverna. Det var väldigt viktigt när vi tog fram utbildningen, säger Jenny Salmi Öberg, förstelärare i matematik och utbildare.

Under vårterminen hålls utbildningarna i två steg för samtliga matematiklärare i Luleå kommuns förskoleklass till årskurs 9 och är anpassade för kunskapskraven i de olika årskurserna.

Röster från lärare som deltagit i utbildningen:
”Bra att det är ett konkret material som vi kan börja använda direkt.”
”Det är lätt att ta till sig materialet och ska bli kul att börja arbeta med”

FAKTA

  • Kompetenssatsningen riktar sig till alla lärare som undervisar i matematik i Luleå kommuns grundskolor.
  • Utbildningen anpassas utifrån kunskapskraven i de olika årskurserna; förskoleklass–årskurs 3, årkurs 4–6 och årskurs 7–9.
  • Den reviderade läroplanen gäller från och med hösten 2018.
  • I läroplanerna finns programmering med som en del av den digitala kompetens som eleverna ska ges möjlighet att utveckla.

Text: Caroline Rönnberg

Foto: Shutterstock, Caroline Rönnberg

07 februari 2019

Logotyp