Kvalitet i fokus

Luleå är en av åtta kommuner som har chansen att bli Sveriges Kvalitetskommun 2019. Utmärkelsen delas ut till den kommun som har lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande.

I maj presenteras vilka kommuner som går vidare till den andra etappen och i november utses vinnaren. Bakom utmärkelsen står Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tillsammans med bland andra SACO och Vision.

Undersökningen "Kommunens kvalitet i korthet", som är ett av underlagen till utnämningen Sveriges Kvalitetskommun, visar att Luleå har en relativt hög kostnadsnivå inom området stöd och omsorg.

För att kunna delta i Sveriges Kvalitetskommun har Luleå genomgått SKL:s Kommunkompassen, ett verktyg som utvärderar vad och hur kommunerna gör för att:

 • utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet
 • utveckla styr- och uppföljningssystem
 • utveckla effektiva verksamheter som producerar tjänster med hög kvalitet
 • skapa goda arbetsplatser och delaktiga medarbetare
 • skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande.

Kommunkompassens resultat

Luleå kommun har utvärderats två gånger; hösten 2015 och hösten 2018. Mellan de båda tillfällena har Kommunkompassen reviderats och det har delvis blivit svårare att nå samma poäng.

Ändå visar 2018 års resultat att Luleå kommun får ungefär samma eller något bättre resultat inom de flesta områden i jämförelse med utvärderingen 2015. Luleå ligger även över genomsnittet inom alla områden. Det finns en del förbättringsområden, bland annat att se till att alla arbetar enligt beslutade åtgärder och att hela tiden följa upp och utvärdera de egna arbetssätten.

Kommunens kvalitet i korthet

Ett annat utvärderingsunderlag till utnämningen Sveriges Kvalitetskommun är mätningen ”Kommunens kvalitet i korthet”. Det är ett nationellt projekt som har pågått sedan 2006 och i dagsläget deltar cirka 260 kommuner. Mätningen beskriver kommunernas kvalitet och effektivitet genom olika nyckeltal inom områdena barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö. Syftet är främst att ge förtroendevalda ett kunskapsmaterial som kan jämföras både över tid och med andra kommuner.

Den senaste mätningen visar att Luleå kommuns nyckeltal inom de olika områdena ligger över medel i de flesta fall, även om inget resultat är i topp. Mätningen visar också att Luleå har en relativt hög kostnadsnivå inom områdena barn och unga samt stöd och omsorg.

FAKTA

 • Sveriges Kvalitetskommun har delats ut vartannat år sedan 2003.
 • Utöver Luleå deltar följande kommuner i processen för att bli 2019 års kvalitetskommun: Höganäs, Ljungby, Norsjö, Gislaved, Sollentuna, Vallentuna och Ängelholm.
 • I utvärderingsunderlaget till Sveriges Kvalitetskommun ingår bland annat undersökningarna Kommunkompassen och Kommunens kvalitet i korthet. Läs rapporterna i sin helhet:
  Rapport KommunkompassenPDF
  Rapport Kommunens kvalitet i korthetPDF

Text: Susanne Lundblom

Foto: Shutterstock, Peter Rosén

25 februari 2019

Logotyp